17.10.2017

Stavba garáže má celý rad rôznych úskalí. Nejde iba o samotnú stavbu. Určite chcete, aby vám garáž poskytovala čo najvyššiu pridanú hodnotu. Preto by ste sa mali zamerať aj na vnútorný priestor garáže. Nemusí ísť len o šedivý priestor, kam jednoducho strčíte svoj voz a ďalej sa o nič nestaráte.

Časť priestoru môžete využiť ako dielňubetonova garaze hotovegaraze 2


Predovšetkým aj betónové garáže môžu mať okna. Získate tak kvalitný priestor, kam bude prenikať denné svetlo. U väčších garáží, napríklad pri dvojitej garáže môže časť, na ktoré nestoja voz slúžiť ako dielňa. Ak nesvieti denné svetlo, chce to zaviesť sem elektroinštaláciu a kvalitné osvetlenie, pri ktorom môžete bez problémov pracovať. Samozrejme ale, že keď si sem zavediete elektrinu a umiestnite prípadne aj nejaké strojné vybavenie, musíte absolútne bezpodmienečne dodržiavať požiarne predpisy.

Nepodceňujte požiarne riziká


Za ďalšie by ste napríklad aj v plechovej garáži rozhodne nemali podceňovať podlahu. Ide totiž o vašu bezpečnosť. Občas sa stane, že z auta na zem vytečie trocha oleja, alebo napríklad pár kvapiek benzínu. To všetko znižuje vašu bezpečnosť. Horľavé látky, ktoré môžu kvapkať, alebo dokonca vytekať významne zvyšujú riziká požiaru. Stačí potom iskrička a všetko je v plameňoch. Ako tomu predísť? Betónová podlaha garáže si tiež žiada správne ošetrenie. Ideálne je náter. Natrite si preto podlahu v garáži kvalitné na to určenou farbou.

Náter zaručí, že nešmyknete


Vďaka náteru sa betónové garáže zmení vo veselšie objekty. Nemusíte pritom nutne voliť sivý náter, pokojne siahnite po farbe. Z natreté podlahy potom veľmi ľahko odstránite akejkoľvek škvrny od oleja, nafty, benzínu. Tým výrazne znížite požiarne riziká. Zároveň znižujete aj bezpečnostné riziká, pretože na podobných tekutinách môžete pošmyknúť a spôsobiť si nepríjemný úraz. Chránite tiež týmto spôsobom podlahu proti vlhkosti.