10.10.2017

Teraz je veľmi praktické nerobiť garáž ako súčasť domu. Garáž obvykle býva umiestnená vedľa domu a využíva sa hotová garáž ako veľmi efektívne riešenie. Je to lacnejšie. Môžete si zaobstarať hotovú garáž, ktorá sa dá osadiť veľmi rýchlo. To je obrovský rozdiel proti garáži stavané svojpomoci. Tá býva veľmi drahá. Potrebujete na ňu veľa finančných prostriedkov. Preto voľte hotové garáže a umiestnite ich vedľa domova.

Dôležité sú i predpisy4


Ďalším dôvodom, prečo nemať garáž priamo v dome, je veľké riziko požiaru. Je totiž potrebné upozorniť na to, že v garáži samozrejme vznikajú splodiny. Tie môžu pri príliš vysokej koncentrácii vzplanúť a spôsobiť požiar. Keď ale bude hotová betónová garáž inštalovaná vedľa domu, podobné ťažkosti nehrozí. Garáž tak neohrozuje nikoho. Samozrejme ale musí byť aj táto garáž dobre vetraná, hoci je umiestnená samostatne. Každá garáž musí bez podmienečne spĺňať požiarne predpisy.

Oheň neohrozí dom


V prípade, že sa garáž nachádza v dome, musí byť oddelená proti požiarnymi dverami. U prefabrikované garáže samozrejme nie sú dvere potreba. Dom a garáž nie sú prepojené a požiar by sa tak mohol rozšíriť až vo chvíli, keď už je dom v plameňoch a ohrozuje aj budovu hneď vedľa, teda garáž. Verte, že takéto riziko nenastane. Preto je jasné, že umiestnenie garáže vedľa domu znižuje prípadné požiarne riziká. Oplatí sa teda počítať s touto koncepciou garáže.

Spojenie je veľmi jednoduché


Keď máte garáž umiestnenú vedľa domu, iste chcete zladiť s domom, aby na prvý pohľad tvorila z architektonického pohľadu jednotný celok. Nie je to našťastie nijako zložité. Garáž z jedného kusu sa ľahko pripojí k domu, aj keď je od neho oddelená hneď dvojitú múrov. Jedna je múr domu, druhá potom vlastné múr garáže. Vznikne medzi nimi iba malá medzera. Tú jednoducho prikryjete, keď použijete fasádne lištu.