Pokiaľ nie sú uvedené ceny v EURÁCH
riadi sa podľa kurzu EURO/CZ