8.10.2017

Máte možnosť vybrať si z rôznych typov garáží. Nech už si zvolíte akúkoľvek, musíte súčasne s garážováním vozidla riešiť aj celý rad okolností a podmienok súvisiacich s garážou. Napríklad je nevyhnutne nutné zaistiť dostatočné odvetrávanie garáží. Akokoľvek na prvý pohľad vyzerá jednoducho, nemusí to zďaleka byť tak jednoduché.

Koncentráciu škodlivín treba strážiť5


V prípade, že ste si zaobstarali prefabrikovanou garáž z jedného kusu, aj vtedy musí mať dostatočné odvetrávanie svojich priestorov. Je potrebné brať do úvahy akumuláciu škodlivín a dokonca eventuálne analyzovať vznik výbušnej atmosféry. Situáciu, keď by v garáži nastala vysoká koncentrácia škodlivín presahujúce určitú hranicu, treba jednoznačne predchádzať. Inak totiž akútne hrozí riziko výbuchu a požiaru. Preto už pri vlastnom návrhu podoby garáže je potrebné počítať s nutnosťou odvetrávanie.

Všetko stanovujú technické normy


Napríklad aj veľmi obľúbené betónové garáže podliehajú požiarnym predpisom a normám. Technické normy ČSN na národnej úrovni a na európskej úrovni STN EN určujú presné technické normy pre jednotlivé, ale aj radové a hromadné garáže. Definujú, čo je garáž, k akému slúži účelu a sú v nej rozvedené aj jednotlivé požiadavky na technické zariadenia budov. Veľká časť noriem tiež predpisuje vetranie garáží. Zahŕňa ako prevádzkovej i havarijné a požiarne vetranie.

Pozor na oxid uhoľnatý


Výnimkou samozrejme nie sú ani plechové garáže, aj tie plne podliehajú predpisom. Napríklad sú predpísané presné výpočtové postupy týkajúce sa prevádzkového vetranie, a to prirodzeného aj núteného. Trebárs v hromadných garážach je nutné za určitých podmienok inštalovať aj tri vetracie systémy, ktoré fungujú samostatne, teda prevádzkové, havarijné a požiarne vetranie. Prevádzkové vetranie slúži na vytvorenie kvalitného ovzdušia, aby tu mohli zdržiavať osoby. Je stanovená napríklad maximálna prípustná koncentrácia CO, oxidu uhoľnatého.